Việc làm Kỹ Thuật May (4)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN NHẢY SIZE, GIÁC SƠ ĐỒ

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN NHẢY SIZE, GIÁC SƠ ĐỒ

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/05/2017
 : 25/05/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
THỢ CẮT, RÁP ÁO DÀI CÓ KINH NGHIỆM - Lương Lên Đến 13.000.000VNĐ

THỢ CẮT, RÁP ÁO DÀI CÓ KINH NGHIỆM - Lương Lên Đến 13.000.000VNĐ

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên may mặc quận Tân Bình

Nhân viên may mặc quận Tân Bình

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Công nhân may

Công nhân may

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2016
 : 15/11/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất