Tìm việc làm theo từ khóa : Kỹ Sư điện (9)

Hiện tại Viecoi có 9 tin tuyển dụng việc làm được đăng theo từ khóa Kỹ Sư điện

 Việc làm theo từ khóa Kỹ Sư điện (9)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Trợ Lý Phòng bảo Trì Tiếng Nhật

Trợ Lý Phòng bảo Trì Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 : Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ sư phụ trách Cơ điện

Kỹ sư phụ trách Cơ điện

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 18,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
18,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ Sư Thiết Kế Điện

Kỹ Sư Thiết Kế Điện

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 250 - 300 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
250 - 300 USD
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Kỹ Thuật

Nhân viên Kỹ Thuật

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ sư điện xây dựng

Kỹ sư điện xây dựng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
10/10/2016
 : 10/10/2016
 Lương 5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa, Cơ Khí

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa, Cơ Khí

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Thái Nguyên
 : Thái Nguyên
 Hạn nộp: 
25/12/2016
 : 25/12/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ sư điện tại Cty Quyết Thắng

Kỹ sư điện tại Cty Quyết Thắng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Bắc Ninh, Hà Nội
 : Bắc Ninh, Hà Nội
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ sư điện tại Cty Trường Thịnh

Kỹ sư điện tại Cty Trường Thịnh

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Quảng Bình
 : Quảng Bình
 Hạn nộp: 
30/07/2016
 : 30/07/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
THỢ ĐIỆN NƯỚC

THỢ ĐIỆN NƯỚC

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/07/2016
 : 30/07/2016
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất