Tìm việc làm theo từ khóa : Kỹ Sư điện (10)

Hiện tại Viecoi có 10 tin tuyển dụng việc làm được đăng theo từ khóa Kỹ Sư điện

 Việc làm theo từ khóa Kỹ Sư điện (10)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Kỹ sư thiết kế điện tại Quận 1

Kỹ sư thiết kế điện tại Quận 1

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Trợ Lý Phòng bảo Trì Tiếng Nhật

Trợ Lý Phòng bảo Trì Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương
 : Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ sư phụ trách Cơ điện

Kỹ sư phụ trách Cơ điện

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
21/02/2017
 : 21/02/2017
 Lương 18,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
18,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ Sư Thiết Kế Điện

Kỹ Sư Thiết Kế Điện

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 250 - 300 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
250 - 300 USD
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Kỹ Thuật

Nhân viên Kỹ Thuật

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ sư điện xây dựng

Kỹ sư điện xây dựng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
10/10/2016
 : 10/10/2016
 Lương 5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa, Cơ Khí

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa, Cơ Khí

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Thái Nguyên
 : Thái Nguyên
 Hạn nộp: 
25/12/2016
 : 25/12/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ sư điện tại Cty Quyết Thắng

Kỹ sư điện tại Cty Quyết Thắng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Hà Nội, Bắc Ninh
 : Hà Nội, Bắc Ninh
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ sư điện tại Cty Trường Thịnh

Kỹ sư điện tại Cty Trường Thịnh

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Quảng Bình
 : Quảng Bình
 Hạn nộp: 
30/07/2016
 : 30/07/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
THỢ ĐIỆN NƯỚC

THỢ ĐIỆN NƯỚC

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/07/2016
 : 30/07/2016
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất