Việc làm Kỹ Sư điện (17)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
KỸ SƯ ĐIỆN - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

KỸ SƯ ĐIỆN - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Phụ Trách Hệ Thống Điện, Nước

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Phụ Trách Hệ Thống Điện, Nước

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Công Nhân Kỹ Thuật Điện - Cơ Khí ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Công Nhân Kỹ Thuật Điện - Cơ Khí ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần Tuyên 6 Giám Định Viên Hiện Trường -  10 Nhân Viên Khử Trùng Container

Cần Tuyên 6 Giám Định Viên Hiện Trường - 10 Nhân Viên Khử Trùng Container

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ Điện/Thợ Phụ Điện - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Thợ Điện/Thợ Phụ Điện - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/04/2017
 : 15/04/2017
 Lương 5,200,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,200,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐI CÔNG TRÌNH - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐI CÔNG TRÌNH - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ thuật viên cơ điện lạnh tại Quận 10

Kỹ thuật viên cơ điện lạnh tại Quận 10

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/04/2017
 : 15/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kĩ thuật điện tử tại Quận Tân Bình

Kĩ thuật điện tử tại Quận Tân Bình

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2017
 : 10/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật dự án tại Quận Đống Đa

Nhân viên kỹ thuật dự án tại Quận Đống Đa

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/03/2017
 : 23/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ sư thiết kế điện tại Quận 1

Kỹ sư thiết kế điện tại Quận 1

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất