Việc làm Kỹ Sư điện (26)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN THỢ ĐIỆN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN, KỸ THUẬT  LƯƠNG 5-10 TRIỆU/THÁNG

TUYỂN THỢ ĐIỆN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN, KỸ THUẬT LƯƠNG 5-10 TRIỆU/THÁNG

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ sư điện tự động lương 7-10 triệu, ưu tiên kinh nghiệm 1-2 năm

Kỹ sư điện tự động lương 7-10 triệu, ưu tiên kinh nghiệm 1-2 năm

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Tuyển dụng kĩ sư thiết kế, giám sát chất lượng thi công, khối lượng thi công M&E các công trình

Tuyển dụng kĩ sư thiết kế, giám sát chất lượng thi công, khối lượng thi công M&E các công trình

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên chuyên lắp dặt camera tại HN

Nhân viên chuyên lắp dặt camera tại HN

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KỸ SƯ ĐIỆN CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

KỸ SƯ ĐIỆN CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KỸ SƯ ĐIỆN TỬ Y SINH - ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM

KỸ SƯ ĐIỆN TỬ Y SINH - ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ LẮP RÁP TỦ BẢNG ĐIỆN

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ LẮP RÁP TỦ BẢNG ĐIỆN

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000 - 8,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000 - 8,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KỸ SƯ NHIỆT - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

KỸ SƯ NHIỆT - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KỸ SƯ ĐIỆN - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

KỸ SƯ ĐIỆN - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm