Việc làm Giám đốc điều Hành (6)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT BIẾT TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG TRUNG- CỦ CHI ( có xe đưa đón tại TP.HCM)

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT BIẾT TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG TRUNG- CỦ CHI ( có xe đưa đón tại TP.HCM)

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 30,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   30,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Tuyển Giám Đốc - Điều Hành tại Tân Uyên Bình Dương

Tuyển Giám Đốc - Điều Hành tại Tân Uyên Bình Dương

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 1,111 - 11,111 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,111 - 11,111 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám Đốc Điều Hành Xuất Khẩu Lao Động

Giám Đốc Điều Hành Xuất Khẩu Lao Động

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/03/2017
 : 11/03/2017
 Lương 25,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   25,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TẠI ĐÀ NẴNG

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/03/2017
 : 30/03/2017
 Lương 2,000 - 5,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,000 - 5,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám Đốc Miền - Khu Vực Miền Nam

Giám Đốc Miền - Khu Vực Miền Nam

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 25,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   25,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TOUR

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TOUR

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất