Đang xử lý

 Việc làm  /  TPHCM /  Ngân hàng /  VIỆC LÀM THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ tại TPHCM - Thẩm định Giá Thương Tín Sacomvalueww

VIỆC LÀM THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ tại TPHCM - Thẩm định Giá Thương Tín Sacomvalueww

22,000,000 - 40,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
  • Thẩm định giá các hợp đồng thuộc lĩnh vực: bất động sản, động sản, giá trị doanh nghiệp, dự án và tài sản,…. Kiểm tra báo cáo định giá và đề xuất kết quả định giá.
  • Tham mưu đề xuất, cảnh báo rủi ro trong việc định giá cho BGĐ.
  • Kiểm tra và đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ sở hữu tài sản;
  • Định giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng, giá trị các loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, doanh nghiệp,… và tài sản.
  • Xây dựng và thu thập thông tin cơ sở dữ liệu phục vụ thẩm định giá, kho thông tin dữ liệu về thị trường BĐS
  • Giám sát về chất lượng của các chứng thư, báo cáo thẩm định giá. Phê duyệt các báo cáo thẩm định, chứng thư thẩm định giá trong thẩm quyền được ủy quyền.
  • Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thẩm định tài sản từ phòng Kinh doanh để xây dựng kế hoạch thẩm định tài sản. Điều phối, phân công nhân viên thực hiện thẩm định tài sản.
  • Quản lý, giám sát hoạt động của Phòng/ban và thực hiện các yêu cầu của BGĐ giao.
  3-9 triệu VNĐ
 08/05/2024
  10-30 triệu VNĐ
 31/05/2024
  10-15 triệu VNĐ
 31/05/2024
  6-8 triệu VNĐ
 31/05/2024
  6-8 triệu VNĐ
 31/05/2024