Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  TPHCM /  Ngôn ngữ /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH BIẾT TIẾNG TRUNG tại TPHCM - Hòa Mỹ

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH BIẾT TIẾNG TRUNG tại TPHCM - Hòa Mỹ

8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

Nhiệm vụ công việc
_ Thực hiện công việc phiên dịch theo yêu cầu được giao và các công việc hành chính khác.
_ Chi  tíêt sẽ trao đổi khi phỏng vấn. 
_ Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc được giao.
_ Hỗ trợ liên hệ đối tác, phiên dịch khi đi đàm phán đối tác.

  7-12 triệu VNĐ
 05/03/2024
  8-10 triệu VNĐ
 05/03/2024
  1-6 triệu VNĐ
 05/03/2024
  10-25 triệu VNĐ
 05/03/2024
  7-10 triệu VNĐ
 29/02/2024