Đang xử lý

 Việc làm  /  Hưng Yên /  Sản xuất / Vận hành sản xuất /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT tại Hưng Yên - Công Nghệ đóng Gói Honha Eco Pulp Việt Nam

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT tại Hưng Yên - Công Nghệ đóng Gói Honha Eco Pulp Việt Nam

8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

Chi tiết công việc
  • Tiếp nhận các đơn hàng để lên kế hoạch sản xuất hàng hóa theo tháng, tuần, ngày;
  • Triển khai các kế hoạch sản xuất xuống cho bộ phận sản xuất và theo dõi tiến độ thực hiện cũng như tiến độ giao hàng đúng hạn;
  • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm đầu ra;
  • Nếu hàng hóa phát sinh vấn đề, nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra hướng khắc phục;
  • Quản lý hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan đến đơn hàng;
  • Tính toán, kiểm soát chi phí hàng ngày (nhân sự, máy móc, điện,….)
  • Lập báo cáo tình hình công việc tại bộ phận sản xuất, các vấn đề tồn đọng cũng như đưa ra các giải pháp khác phục và cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hơn nữa chất lượng và sản lượng của sản phẩm;
  • Làm theo các công việc do cấp trên phân công.
  5-10 triệu VNĐ
 19/04/2024
  7-10 triệu VNĐ
 19/04/2024
  5-10 triệu VNĐ
 19/04/2024
  12-15 triệu VNĐ
 25/04/2024
3D
  25-40 triệu VNĐ
 19/04/2024