Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Đồng Nai /  IT Phần cứng, Mạng /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN IT (PHÒNG VI TÍNH) tại Đồng Nai - Promax Textile (việt Nam)

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN IT (PHÒNG VI TÍNH) tại Đồng Nai - Promax Textile (việt Nam)

6,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

要求
- 12/12 畢業,具備辦公室電腦的基本知識。 
- 加入我們公司時您將接受訓練。

具體工作:
- 硬體 IT 執行與網路站的設計和安裝、與其他週邊設備(例如路由器、印表機等)的連線相關的任務。
- 承接鍵盤、螢幕、硬碟、滑鼠等電腦硬體的維修與保養,讓一切都能保持穩定運作
- 規劃系統升級和維護,使其以最佳狀態運行
- 安裝和設定計算機,指導使用者如何操作計算機設備和新軟體
- IT硬體必須確保企業機器和網路系統的安全
- 參與硬體設備的研究和設計文件的撰寫
- 管理電腦設備並在出現問題時參與維修
  10 triệu VNĐ
 05/12/2023
  7-10 triệu VNĐ
 05/12/2023
  8-10 triệu VNĐ
 30/11/2023