Đang xử lý

 Việc làm  /   /  Nhân sự /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN HUMAN RESOURCE tại - Truyền Thông Và Giải Trí Okvip1 Media

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN HUMAN RESOURCE tại - Truyền Thông Và Giải Trí Okvip1 Media

12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc


Thực hiện quá trình tuyển dụng nhân sự cho tập đoàn Okvip theo lịch trình đã được bộ phận nhân sự đề ra. Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa các phòng ban trong công ty, đồng thời đảm bảo việc tuyển dụng diễn ra đúng thời gian quy định.
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
  • Mở rộng và duy trì các trang web chuyên về tuyển dụng nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận đối với ứng viên. Tiến hành lựa chọn và đánh giá hồ sơ của các ứng viên phỏng vấn. Hẹn lịch và tổ chức phỏng vấn, đồng thời ghi chép quy trình để theo dõi và đánh giá kết quả phỏng vấn một cách hợp lý.
  • Quản lý và cập nhật thông tin của ứng viên, đồng thời bảo quản toàn bộ dữ liệu của những cá nhân đang làm việc tại công ty. Chú trọng vào việc lắng nghe và hỗ trợ giải quyết vấn đề mà nhân viên có thể gặp phải, thông báo chi tiết cho bộ phận quản lý nhân sự để chuẩn bị sẵn sàng đón nhận nhân viên một cách chu đáo nhất.
  • Xử lý các vấn đề liên quan trước khi nhân viên bắt đầu công việc và thông báo cho bộ phận hành chính để chuẩn bị cho quá trình nhập cảnh.
  • Hàng tháng OKVIP yêu cầu phải tuyển dụng đủ 5 người, nếu không đáp ứng đủ số lượng không bị trừ tiền lương, nhưng có thể bị xem xét tùy trường hợp để điều chuyển bộ phận.