Việc làm Bắc Kạn (77)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Lao dong pho thong boc xep bia thu nhập 7-9tr/ tháng

Lao dong pho thong boc xep bia thu nhập 7-9tr/ tháng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/01/2018
 : 16/01/2018
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm