Việc làm :Android (38)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
LẬP TRÌNH VIÊN ANDROID - LƯƠNG CAO THEO NĂNG LỰC

LẬP TRÌNH VIÊN ANDROID - LƯƠNG CAO THEO NĂNG LỰC

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[ Up to 1500$] SENIOR PHP DEVELOPER

[ Up to 1500$] SENIOR PHP DEVELOPER

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 500 - 1,500 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lập trình android

Lập trình android

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/05/2017
 : 17/05/2017
 Lương 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 30%
 Lương   12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  30%
Lập Trình Viên Mobile App Làm Dự án Nước Ngoài (React Native)

Lập Trình Viên Mobile App Làm Dự án Nước Ngoài (React Native)

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lập trình android (test)

Lập trình android (test)

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
WE - ANDROID DEVELOPER ( Tăng lương 2 lần/năm)

WE - ANDROID DEVELOPER ( Tăng lương 2 lần/năm)

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/04/2017
 : 23/04/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Hot Job Senior Android Engineer -Lập trình cho điện thoại Android [Up to 1500$]

Hot Job Senior Android Engineer -Lập trình cho điện thoại Android [Up to 1500$]

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 500 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển Lập trình viên iOS / Android làm Dự án Nước Ngoài

Tuyển Lập trình viên iOS / Android làm Dự án Nước Ngoài

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Lập Trình Game Mobile Unity Quận Tân Phú

Lập Trình Game Mobile Unity Quận Tân Phú

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 6,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Senior iOS Developer tại Quận 3

Senior iOS Developer tại Quận 3

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 400 - 1,200 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   400 - 1,200 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất