Đang xử lý

 Việc làm  /  Hà Nội /  Kế toán, Kiểm toán /  VIỆC LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP tại Hà Nội - Phd

VIỆC LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP tại Hà Nội - Phd

10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

 • Số lượng cần tuyển:
  1 người
 • Bằng cấp:
  Đại học
 •  Kinh nghiệm:
  Từ 2 đến 10 năm
 • Giới tính:
  Không yêu cầu
 •  Vị trí:

Mô tả công việc

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh của từng kế toán viên
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Theo dõi tình hình tăng, giảm tài sản tại Công ty. Hạch toán theo dõi phân bổ, tính khấu hao TSCĐ, CCDC tại Công ty, lên kế hoạch kiểm kê tài sản định kỳ, tình hình tăng giảm tài sản toàn Công ty.
- Lập thẻ theo dõi tài sản, biên bản giao nhận tài sản của từng bộ phận
- Tập hợp lưu trữ chứng từ hạch toán phiếu kế toán từ các kế toán viên
- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, hàng năm gửi Ban giám đốc và giải trình chi tiết (theo biểu mẫu công ty) đúng thời hạn.
- Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm gửi Ban giám đốc
- Lập báo cáo hàng tháng, hàng quý, năm gửi cơ quan thuế Công ty TNHH PHD và các Công ty con đúng thời hạn.
- Kiểm tra kế toán công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng của các kế toán viên
- Đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hợp đồng kinh tế với khách hàng và thầu phụ.
- Tổng hợp nhu cầu thanh toán hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng từ các kế toán viên. Kiểm tra doanh thu giữa phần mềm bán hàng với báo cáo nộp tiền của từng kế toán viên
- Chịu trách nhiệm cung cấp, giải trình các hồ sơ chứng từ khi có yêu cầu của đơn vị kiểm toán, vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan quản lý thuế, lãnh đạo Phòng và Công ty. Tập hợp chứng từ từ các kế toán viên
  2 triệu VNĐ
 31/05/2024
  7-30 triệu VNĐ
 31/05/2024
  6-10 triệu VNĐ
 31/05/2024
  4.57-5.5 triệu VNĐ
 31/05/2024
  7-15 triệu VNĐ
 31/05/2024