Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  TPHCM /  Phần mềm/ Lập trình /  VIỆC LÀM IT PRODUCT OWNER tại TPHCM - Edoctor
Việc tại nhà:
 • Ms Liên
 • 20 - 99 người
 • 27 Đinh Bộ Lĩnh, P. 24, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
 • TPHCM
Liên hệ:
Ms Liên
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
27 Đinh Bộ Lĩnh, P. 24, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM IT PRODUCT OWNER tại TPHCM - Edoctor

10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  - Technology & Feature Delivery focus chính
  - Tập trung làm mịn backlog, hoàn chỉnh spec.
  - Day to day làm việc với đội dev để deliver feature  
  - Tham gia các cuộc họp scrum để lấy ý kiến tổng hợp các vấn đề tồn đọng trong sprint đang active từ các stakeholder (daily stand-ups, iteration, sprint reviews and retrospectives)
  - Thảo luận cùng PM để phân chia quản lý backlog user-story theo thứ tự ưu tiên của chiến lược phát triển đề ra
  - Phát triển mô tả các user-stories, document rõ ràng các công việc sẽ được thực hiện, để Kỹ thuật để hỗ trợ các giải pháp và hỗ trợ sản xuất.
  - Cùng tham gia các buổi design thinking để thảo luận các bên nghiên cứu các vấn đề mới từ các dữ liệu đã thu thập.
  - Cộng tác với Product Designer để triển khai phản hồi thu thập được từ người dùng nhằm cải thiện việc sử dụng và trải nghiệm sản phẩm
  - Hợp tác chặt chẽ với bộ phận Kỹ thuật để đảm bảo các tính năng phụ trách được cung cấp kịp thời và hiệu quả về chi phí
  - Thực hiện kiểm tra xác thực các bản phát hành sản xuất, sửa lỗi và yêu cầu tính năng tính năng mới phụ trách
  - Giải quyết các vấn đề của con người và các rào cản của dự án, tiến hành phân tích sau khám nghiệm và nguyên nhân gốc rễ để cải thiện thực hành Agile / Scrum nhằm đạt năng suất tối đa
  12-15 triệu VNĐ
 13/02/2023
  22-40 triệu VNĐ
 13/02/2023
  10-15 triệu VNĐ
 13/02/2023
  69-81 triệu VNĐ
 13/02/2023

SOFTWARE ENGINEER (GOLANG)

30-41 triệu VNĐ
13/02/2023
  30-41 triệu VNĐ
 13/02/2023