Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hà Nội /  Hành chính, Thư ký /  VIỆC LÀM HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TẠI HÀ NỘI tại Hà Nội - Cp Xnk Thương Mại Việt Tuấn
Việc tại nhà:
 • Việt Tuấn
 • 20 - 99 người
 • Hoàng Mai Hà Nội
 • Hà Nội
Liên hệ:
Việt Tuấn
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
Hà Nội
Địa chỉ:
Hoàng Mai Hà Nội

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TẠI HÀ NỘI tại Hà Nội - Cp Xnk Thương Mại Việt Tuấn

7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  • Quản lý hồ sơ Nhân sự của Công ty, làm các QĐ tiếp nhận thử việc, chính thức, nghỉ việc, sa thải, nâng bậc lương, hạ bậc lương, hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức,…cho cán bộ nhân viên công ty..
  • Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng.
  • Thực hiện công tác đăng bài tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, đặt lịch phỏng vấn, thông báo kết quả phỏng vấn và thực hiện thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.

  1.2. Công tác Hành chính – Văn thư:
  • Thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính Soạn thảo các công văn,văn bản khi có yêu cầu
  • Tiếp nhận thông tin của khách hàng, đối tác, hoặc bằng thư, điện thoại, email, fax khi gửi đến
  • Phụ trách các công việc đối nội-quản lý hành chính công ty và đối ngoại.
  • Lưu trữ văn bản, hồ sơ, giấy tờ công ty.
  • Quản lý theo dõi hồ sơ thông tin nhân viên công ty.
  • Định kỳ tổng hợp chấm công, thống kê danh sách CBNV vi phạm chấm công, lịch nghỉ, lịch làm việc gửi bộ phận liên quan làm cơ sở tính lương.
  • Chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý các tài sản công ty, thiết bị tại văn phòng.
  • Đầu mối tiếp nhận đề xuất văn phòng phẩm của các phòng/ban, thực hiện việc mua sắm và cấp phát theo đúng quy định của Công ty.
  • Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
  9-11 triệu VNĐ
 09/10/2022
  7-10 triệu VNĐ
 09/10/2022
  7-15 triệu VNĐ
 09/10/2022
  9-11 triệu VNĐ
 09/10/2022
  8-15 triệu VNĐ
 09/10/2022