Đang xử lý

 Việc làm  /  TPHCM /  Sản xuất / Vận hành sản xuất /  VIỆC LÀM ĐẦU BẾP MÓN ÂU tại TPHCM - Mekong Merchant Restaurant

VIỆC LÀM ĐẦU BẾP MÓN ÂU tại TPHCM - Mekong Merchant Restaurant

7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
  • Có thể làm việc xoay ca, ca 1: 06:30-14:30, ca 2: 14:30-22:00
  • Có kinh nghiệm là bếp Âu.
  • Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp trên.
  6-8 triệu VNĐ
 31/05/2024
  10-15 triệu VNĐ
 31/05/2024
  8-12 triệu VNĐ
 31/05/2024
  10-15 triệu VNĐ
 31/05/2024
  12-15 triệu VNĐ
 31/05/2024