Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nội - Sài Gòn  /  Việc làm công ty: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nội - Sài Gòn (2)
Việc tại nhà:

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nội - Sài Gòn đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Bắc Ninh

Thương Mại Và Xây Dựng Hà Nội - Sài Gòn đang tuyển dụng 2 việc làm tại Bắc Ninh. Bạn có thể tìm việc làm Thương Mại Và Xây Dựng Hà Nội - Sài Gòn theo nhiều điều kiện như Engineer, Engineer, Kỹ Sư Xây Dựng, Project Manager, AUTO CAD, Chính Xác, Tin Học Văn Phòng
Hà Nội
20 - 99 người
Trách nhiệm hữu hạn
  12-15 triệu VNĐ
 09/10/2022
  15-20 triệu VNĐ
 09/10/2022