Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty CP Tốc Độ Xanh  /  Việc làm công ty: Công ty CP Tốc Độ Xanh (2)
Việc tại nhà:

Công ty CP Tốc Độ Xanh đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hưng Yên

Cp Tốc độ Xanh đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hưng Yên. Bạn có thể tìm việc làm Cp Tốc độ Xanh theo nhiều điều kiện như Sản xuất, Vận hành sản xuất, Dịch Vụ Khách Hàng, Nhân Viên Kỹ Thuật, Quản Lý Sản Xuất, Báo cáo quản lý, Chịu Khó, Chủ Động
Bình Dương
> 10000 người
Công ty đa quốc gia
  8-12 triệu VNĐ
 09/10/2022
  12-14 triệu VNĐ
 09/10/2022