<h1 style="display:none"></h1>
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô

Nhà tuyển dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 1588
    • Xếp hạng việc làm: 29 điểm

    Tổng điểm: 29 điểm

    Xem cách tính điểm

TP HCM
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Trách nhiệm hữu hạn
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô

Giới thiệu

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô là công ty "Trách nhiệm hữu hạn" có quy mô "20 - 99" tại khu vực "TP HCM"
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô đang tuyển dụng 1 công việc như "Thủ quỹ"...

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Trần Thị Thanh Thùy
56-58-60 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM
TP HCM
20 - 99
Trách nhiệm hữu hạn

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô đang tuyển dụng vị trí:

Thủ quỹ

TP HCM
8-8 triệu VNĐ
23/06/2021
Thỏa thuận
Xem tất cả