Đang xử lý

 Việc làm  /  Hà Nội /  Kế toán, Kiểm toán /  VIỆC LÀM TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN DOANH THU tại Hà Nội - Y Tế Pw

VIỆC LÀM TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN DOANH THU tại Hà Nội - Y Tế Pw

15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

 • Số lượng cần tuyển:
  1 người
 • Bằng cấp:
  Cao đẳng
 •  Kinh nghiệm:
  Từ 1 đến 3 năm
 • Giới tính:
  Không yêu cầu
 •  Vị trí:

Mô tả công việc

NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC
1.1. Nhiệm vụ chính:
 • Chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát tiền về, công nợ phải thu của các cơ sở trên toàn hệ thống, tham gia xây dựng, triển khai và giám sát triển khai các quy trình kế toán: Quy trình thu tiền và quản lý công nợ phải thu;
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động/giao dịch bán hàng được phản ánh đúng bản chất và đẩy đủ lên sổ sách kế toán; hằng tháng đảm bảo số dư/giao dịch trên hệ thống khớp với sổ sách kế toán;
 • Chịu trách nhiệm lập và kiểm tra các báo cáo doanh thu, dòng tiền thu và các báo cáo khác liên quan tới doanh thu/công nợ;
 • Tham gia xây dựng quy trình và hướng dẫn xuất hoá đơn bán hàng và ghi nhận doanh thu đúng thời điểm và đúng quy định của luật thuế và chuẩn mực kế toán;
 • Tham gia xây dựng, triển khai và phát triển quy trình/hệ thống đối soát với các đối tác thu hộ/ngân hàng. Tiến tới xây dựng hệ thống đối soát tự động và hạch toán công nợ tự động;
 • Tham gia xây dựng, tổng hợp và phát triển hệ thống/cấu trúc dữ liệu bán hàng, tiến tới đồng bộ tự động dữ liệu từ hệ thống với sổ sách kế toán;
 • Là đầu mối làm việc chính của bộ phận kế toán liên quan tới dữ liệu và cách thức ghi nhận dữ liệu trên hệ thống, đảm bảo hoạt động hạch toán doanh thu/công nợ và hoạt động đối soát hằng ngày được chính xác và thông suốt;
 • Đảm bảo việc lưu trữ chứng từ chứng từ đầy đủ và phù hợp với luật và chuẩn mực kế toán;
 • Tổ chức, phân công công việc cho chuyên viên kế toán doanh thu trên toàn hệ thống.
1.2. Nhiệm vụ khác:
 • Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các kế toán cấp dưới hoàn thành công việc theo tiêu chuẩn;
 • Phối hợp làm việc với các đơn vị chức năng (thuế, sở kế hoạch đầu tư...);
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
  8-12 triệu VNĐ
 25/04/2024
  12-20 triệu VNĐ
 25/04/2024
  13-15 triệu VNĐ
 25/04/2024
  6-8 triệu VNĐ
 19/04/2024
  10-12 triệu VNĐ
 19/04/2024