Đang xử lý

 Việc làm  /  Đồng Nai /  Môi trường /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN TƯ VẤN – LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG tại Đồng Nai - Tmdv Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN TƯ VẤN – LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG tại Đồng Nai - Tmdv Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
  • Tư vấn các thủ tục về môi trường
  • Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường, Khai thác tài nguyên nước, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
  • Lập vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải.
  • Lập Đăng ký bảo vệ môi trường, Lập Đề án thăm dò nước dưới đất
  • Và các nhiệm vụ khác được giaoCông việc cụ thể sẽ được hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc
  8-12 triệu VNĐ
 01/05/2024
  8-10 triệu VNĐ
 19/04/2024
  17-20 triệu VNĐ
 25/04/2024