Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Lạng Sơn /  Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỆ THỐNG - LÀM VIỆC TẠI LẠNG SƠN tại Lạng Sơn - Hữu Nghị Xuân Cương
Việc tại nhà:
 • Nhân iên tuyển dụng
 • 500 - 999 người
 • Toà nhà Hữu Nghị Plaza, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
 • Lạng Sơn
Liên hệ:
Nhân iên tuyển dụng
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
500 - 999 người
Trụ sở:
Lạng Sơn
Địa chỉ:
Toà nhà Hữu Nghị Plaza, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Xếp hạng công ty

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỆ THỐNG - LÀM VIỆC TẠI LẠNG SƠN tại Lạng Sơn - Hữu Nghị Xuân Cương

12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  • Báo cáo kết quả giám sát thực hiện giảm thiểu rủi ro đầy đủ theo các hoạt động của công ty
  • Bảng đánh giá rủi ro đủ các hoạt động của công ty và các tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro
  • Đề xuất xây dựng/sửa đổi quy trình kịp thời, phù hợp với các hoạt động của công ty
  • Bản đánh giá, đề xuất, cải tiến phù hơp, kịp thời, chính xác
  • Hệ thống quy trình nghiệp vụ/quản lý được phê duyệt và ban hành và cập nhật kịp thời, có nội dung phù hợp để quản lý chất lượng công việc
  • Quy trình được đảm bảo tuân thủ thực hiện đúng theo quy định. Nhân viên toàn công ty tuân thủ đúng quy trình, hạn chế lỗi trong quá trình tác nghiệp
  • Bảng đánh giá chất lượng các hệ thống của công ty đầy đủ và chính xác
  • Bản đánh giá, đề xuất, cải tiến phù hơp, kịp thời, chính xác
  • Bản đánh giá, đề xuất, cải tiến phù hơp, kịp thời, chính xác
  • Bảng đánh giá chất lượng các dịch vụ của công ty đầy đủ và chính xác
  • Các văn bản pháp luật được cập nhật đầy đủ, phổ biến kịp thời
  • Hệ thống văn bản mẫu phù hợp theo quy định của pháp luật, công ty và đáp ứng được công việc
  • Đạt mục tiêu và kết quả được yêu cầu

  15-30 triệu VNĐ
 25/08/2022
 Thỏa thuận