Viecoi có 89 việc làm Sản xuất / Vận hành sản xuất

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Việc làm Biên phiên dịch không yêu cầu kinh nghiệm lương cao

Việc làm Biên phiên dịch không yêu cầu kinh nghiệm lương cao

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên phát triển sản phẩm thu nhập 3-7 triệu/ tháng

Nhân viên phát triển sản phẩm thu nhập 3-7 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyền gấp Phiên dịch tiếng Hàn lương cao 15-20tr không cần kinh nghiệm làm việc tại PHÚ THỌ

Tuyền gấp Phiên dịch tiếng Hàn lương cao 15-20tr không cần kinh nghiệm làm việc tại PHÚ THỌ

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
MANUFACTURING OPERATIONS ANALYST lương 35-45tr có kinh nghiệm

MANUFACTURING OPERATIONS ANALYST lương 35-45tr có kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/12/2017
 : 12/12/2017
 Lương 35,000,000 - 45,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   35,000,000 - 45,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp Nhân viên vận hành quản lý máy cắm linh kiện có kinh nghiệm thu nhập 6-9tr/tháng tại Hà Nội

Tuyển gấp Nhân viên vận hành quản lý máy cắm linh kiện có kinh nghiệm thu nhập 6-9tr/tháng tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Điện tử biết tiếng Nhật thu nhập 8-13 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên Điện tử biết tiếng Nhật thu nhập 8-13 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/11/2017
 : 28/11/2017
 Lương 8,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN THỐNG KẾ SẢN XUẤT THU NHẬP 7-8 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI  LONG AN

NHÂN VIÊN THỐNG KẾ SẢN XUẤT THU NHẬP 7-8 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI LONG AN

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THU NHẬP 6-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM - LONG AN

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THU NHẬP 6-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM - LONG AN

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CÔNG NHÂN BIẾT LÀM ỐNG GIÓ,CO,PHỤ KIỆN THU NHẬP 7015 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI TPHCM

CÔNG NHÂN BIẾT LÀM ỐNG GIÓ,CO,PHỤ KIỆN THU NHẬP 7015 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản Đốc Nhà Máy THU NHẬP 7-12 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Quản Đốc Nhà Máy THU NHẬP 7-12 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm