Viecoi có 122 việc làm Sản xuất / Vận hành sản xuất

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
SENIOR/JUNIOR  PRODUCTION ENGINEER

SENIOR/JUNIOR PRODUCTION ENGINEER

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRỢ LÝ KẾ TOÁN TRƯỞNG thu nhâp 8-12tr/ tháng làm việc tại Hà Nam

TRỢ LÝ KẾ TOÁN TRƯỞNG thu nhâp 8-12tr/ tháng làm việc tại Hà Nam

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 : Hà Nam
 Hạn nộp: 
17/04/2018
 : 17/04/2018
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN GẤP CNSX CHẾ BIẾN BÁNH KẸO LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

TUYỂN GẤP CNSX CHẾ BIẾN BÁNH KẸO LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Quản Lý Sản Xuất thu nhập cao 18-22tr/ tháng làm tại Long An

Quản Lý Sản Xuất thu nhập cao 18-22tr/ tháng làm tại Long An

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
02/04/2018
 : 02/04/2018
 Lương 18,000,000 - 22,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   18,000,000 - 22,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kĩ sư tự động hóa thu nhập cao 10-20tr/ tháng làm việc tại Quảng Ninh

Kĩ sư tự động hóa thu nhập cao 10-20tr/ tháng làm việc tại Quảng Ninh

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Công ty nhận nhân viên lao động phổ thông 2đến 3giờ lương 5 đến 9triệu uy tín

Công ty nhận nhân viên lao động phổ thông 2đến 3giờ lương 5 đến 9triệu uy tín

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/03/2018
 : 22/03/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Việc làm thêm tại nhà thu nhập ổn định 7-9tr/tháng 2đến 3giờ

Việc làm thêm tại nhà thu nhập ổn định 7-9tr/tháng 2đến 3giờ

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/06/2018
 : 16/06/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên Kho Vận thu nhập 5tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên Kho Vận thu nhập 5tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/03/2018
 : 19/03/2018
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÒ HƠI THU NHẬP 5-8 TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI BẾN TRE

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÒ HƠI THU NHẬP 5-8 TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI BẾN TRE

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/03/2018
 : 12/03/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH THU NHẬP 5-8TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI BẾN TRE

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH THU NHẬP 5-8TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI BẾN TRE

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/03/2018
 : 12/03/2018
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất