Viecoi có 59 việc làm Sản xuất / Vận hành sản xuất

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Quản đốc xưởng thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Quản đốc xưởng thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kinh Doanh thu nhập 4-7 triệu/ tháng làm việc tại Bắc Ninh

Nhân viên Kinh Doanh thu nhập 4-7 triệu/ tháng làm việc tại Bắc Ninh

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRỢ LÝ PHÒNG SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT - LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

TRỢ LÝ PHÒNG SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT - LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/11/2017
 : 01/11/2017
 Lương 750 - 850 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   750 - 850 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Tuyển công nhân sản xuất thu nhập cao 6-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển công nhân sản xuất thu nhập cao 6-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
QUẢN LÝ SẢN XUẤT CÔNG TY HÀN QUỐC - BẮC NINH

QUẢN LÝ SẢN XUẤT CÔNG TY HÀN QUỐC - BẮC NINH

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
GIÁM SÁT SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT - BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI

GIÁM SÁT SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT - BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG NHẬT - ĐỒNG NAI

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG NHẬT - ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 400 - 550 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   400 - 550 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY NHẬT - HUẾ

QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY NHẬT - HUẾ

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG HOA  - QUẬN 7

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG HOA - QUẬN 7

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 25,000,000 - 35,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   25,000,000 - 35,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT - NHÀ BÈ

QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT - NHÀ BÈ

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất