Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hà Nam /  Xây dựng /  VIỆC LÀM KỸ SƯ GIÁM SÁT XÂY DỰNG HIỆN TRƯỜNG tại Hà Nam - Xây Dựng Lepro Việt Nam

VIỆC LÀM KỸ SƯ GIÁM SÁT XÂY DỰNG HIỆN TRƯỜNG tại Hà Nam - Xây Dựng Lepro Việt Nam

10,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

CHI TIẾT CÔNG VIỆC
  • Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường , Giám sát thi công với tư cách nhà thầu chính.
  • Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường, báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nhà thầu phụ hằng ngày/tuần.
  • Quản lý chất lượng, kiểm tra, đánh giá chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của công ty.
  • Trực tiếp nghiệm thu đánh giá chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của công ty.Kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công
  • Hướng dẫn và kiểm soát các đội thi công/thầu phụ thực hiện công việc tuân thủ quy trình thi công của công ty
  • Lập biện pháp, tiến độ thi công. Kế hoạch vật tư, bóc tách vật tư khối lượng
  • Làm Hồ sơ nghiệm thu chất lượng, với CĐT cũng như nhà thầu, tổ đội
  • Thực hiện các công việc khác nếu có theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng
  15-18 triệu VNĐ
 06/10/2023