Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Lạng Sơn /  Xuất nhập khẩu /  VIỆC LÀM KIỂM SOÁT NỘI BỘ - LÀM VIỆC TẠI LẠNG SƠN tại Lạng Sơn - Hữu Nghị Xuân Cương
Việc tại nhà:
 • Nhân iên tuyển dụng
 • 500 - 999 người
 • Toà nhà Hữu Nghị Plaza, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
 • Lạng Sơn
Liên hệ:
Nhân iên tuyển dụng
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
500 - 999 người
Trụ sở:
Lạng Sơn
Địa chỉ:
Toà nhà Hữu Nghị Plaza, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM KIỂM SOÁT NỘI BỘ - LÀM VIỆC TẠI LẠNG SƠN tại Lạng Sơn - Hữu Nghị Xuân Cương

10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc  • Thực hiện kế hoạch giảm thiểu rủi ro mảng phụ trách


  • Tham gia nhận diện và đánh giá rủi ro mảng phụ trách


  • Đề xuất xây dựng quy trình, theo dõi thực hiện, đánh giá & cải tiến quy trình toàn công ty


  • Thiết lập hệ thống quy trình nghiệp vụ & các hệ thống quản lý mảng phụ trách


  • Giám sát tuân thủ chính sách & quy trình mảng phụ trách


  • Kiểm soát chất lượng hoạt động và quản lý liên quan đến quản lý hệ thống


  • Tổng hợp và triển khai đánh giá & cải tiến quy trình mảng phụ trách


  • Triển khai các chương trình cải tiến mảng phụ trách


  • Kiểm tra, giám sát tuân thủ quy trình và chất lượng dịch vụ mảng phụ trách


  • Cập nhật, phổ biến các văn bản pháp luật mảng phụ trách


  • Xây dựng hệ thống văn bản mẫu mảng phụ trách