Đang xử lý

 Việc làm  /  Bến Tre /  Kế toán, Kiểm toán /  VIỆC LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP tại Bến Tre - Mtv đầu Tư Cocovina

VIỆC LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP tại Bến Tre - Mtv đầu Tư Cocovina

7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
  • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời đầy đủ toàn bộ tài sản, nguồn vốn của Công ty. 
  • Kiểm tra chứng từ kế toán trước khi trình kế toán trưởng gồm: hồ sơ tạm ứng, thanh toán, phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi, ... 
  • Lập bảng tính và phân bổ CCDC, bảng phân bổ khấu hao TSCĐ. 
  • Hướng dẫn, theo dõi việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán của các kế toán viên
  • Lên kế hoạch, triển khai, kiểm tra công tác kiểm kê hàng tồn kho cuối tháng, CCDC, TSCĐ cuối năm. 
  • Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn. 

Kê toán kho

6-10 triệu VNĐ
01/05/2024
  6-10 triệu VNĐ
 01/05/2024
  4-8 triệu VNĐ
 19/04/2024
  7-12 triệu VNĐ
 01/05/2024
  8-15 triệu VNĐ
 01/05/2024