Tìm việc làm : Dịch vụ (456)

Hiện tại Viecoi có 456 việc làm ngành Dịch vụ

 Tìm việc làm Dịch vụ (456)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Telesales - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Telesales - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ
Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm CRM - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm CRM - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển Nữ Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng ( Telesale)

Tuyển Nữ Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng ( Telesale)

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
5,000,000 VNĐ
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BẢO VỆ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN BẢO VỆ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG CTY VẬT LIỆU CÁCH ÂM

TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG CTY VẬT LIỆU CÁCH ÂM

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Lái Xe Taxi - Không Yêu Cầu Trình Độ

Tuyển Nhân Viên Lái Xe Taxi - Không Yêu Cầu Trình Độ

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất