Tìm việc làm : Dịch vụ (799)

Hiện tại Viecoi có 799 việc làm ngành Dịch vụ

 Tìm việc làm Dịch vụ (799)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Thợ phụ sơn gỗ P.U, gỗ công nghiệp  thu nhập cao 4-6  triệu,làm việc tại Hà Nội

Thợ phụ sơn gỗ P.U, gỗ công nghiệp thu nhập cao 4-6 triệu,làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên phục vụ bàn tại nhà hàng Nhật Bản thu nhập 5-7 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên phục vụ bàn tại nhà hàng Nhật Bản thu nhập 5-7 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Thợ điện nước thu nhập cao lương từ 6-10 triệu/tháng làm việc tại Hà Nội

Thợ điện nước thu nhập cao lương từ 6-10 triệu/tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
LĐPT  làm công việc giặt là thu nhập 5-7 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

LĐPT làm công việc giặt là thu nhập 5-7 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển Thợ nhôm kính thu nhập cao lương từ 6-12 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tuyển Thợ nhôm kính thu nhập cao lương từ 6-12 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
LÁI XE TẢI VÀ PHỤ XE(CÓ NHẬN LÁI MỚI VÀ BỔ TÚC)  THU NHẬP CAO LÀM  VIỆC TẠI HẢI DƯƠNG

LÁI XE TẢI VÀ PHỤ XE(CÓ NHẬN LÁI MỚI VÀ BỔ TÚC) THU NHẬP CAO LÀM VIỆC TẠI HẢI DƯƠNG

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/08/2017
 : 05/08/2017
 Lương 13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ
LÁI XE BẰNG B2,C,D,E,FC(CÓ BỔ TÚC TAY LÁI) VÀ PHỤ XE THU NHẬP CAO

LÁI XE BẰNG B2,C,D,E,FC(CÓ BỔ TÚC TAY LÁI) VÀ PHỤ XE THU NHẬP CAO

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/08/2017
 : 05/08/2017
 Lương 13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ
Tuyển Lái Xe Tải ,3-4 Chân Và Phụ Xe Bằng B2 Trở Lên thu nhập cao, làm việc tại  Thái Bình

Tuyển Lái Xe Tải ,3-4 Chân Và Phụ Xe Bằng B2 Trở Lên thu nhập cao, làm việc tại Thái Bình

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/08/2017
 : 05/08/2017
 Lương 13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ
Tuyển Lái Xe Tải ,3-4 Chân Và Phụ Xe(Có bổ túc) thu nhập cao, tuyển gấp

Tuyển Lái Xe Tải ,3-4 Chân Và Phụ Xe(Có bổ túc) thu nhập cao, tuyển gấp

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/08/2017
 : 05/08/2017
 Lương 13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ
Tuyển Lái Xe Tải,Xe 3-4 Chân Và Phụ Xe(Có Bổ Túc) thu nhập cao 13-14 triệu/tháng

Tuyển Lái Xe Tải,Xe 3-4 Chân Và Phụ Xe(Có Bổ Túc) thu nhập cao 13-14 triệu/tháng

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/08/2017
 : 03/08/2017
 Lương 13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ

 Tìm kiếm