Đang xử lý

 Việc làm  /  Đà Nẵng /  Sản xuất / Vận hành sản xuất /  VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH -MARKETING TIẾNG NHẬT tại Đà Nẵng - Kim Sora

VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH -MARKETING TIẾNG NHẬT tại Đà Nẵng - Kim Sora

10,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
  • Giao dịch, nhận và trả lời các thông tin bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng, Công ty theo sự phân công của Trưởng phòng.
  • Biên phiên dịch các tài liệu liên quan
  • Làm việc trao đổi trục tiếp với khách hàng
  • Theo dõi đơn hàng và làm các công việc liên quan
  • Khảo sát, phân tích và đánh giá khách hàng, phát triển khách hàng, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới.
  5-7 triệu VNĐ
 19/04/2024
  6-8 triệu VNĐ
 20/04/2024
  6.5-9 triệu VNĐ
 19/04/2024
  9-11 triệu VNĐ
 25/04/2024
  8-15 triệu VNĐ
 19/04/2024