Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Nghệ An /  Xây dựng /  VIỆC LÀM CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP tại Nghệ An - Cp đtxd Và Thương Mại Trẻ
Việc tại nhà:
 • YOUNGJSC
 • 100 - 499 người
 • P405 – Tòa nhà Mai Linh – Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
 • Nghệ An
Liên hệ:
YOUNGJSC
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
100 - 499 người
Trụ sở:
Nghệ An
Địa chỉ:
P405 – Tòa nhà Mai Linh – Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP tại Nghệ An - Cp đtxd Và Thương Mại Trẻ

18,000,000 - 20,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

 • Số lượng cần tuyển:
  1 người
 • Bằng cấp:
  Đại học
 •  Kinh nghiệm:
  Từ 5 đến 0 năm
 • Giới tính:
  Nam
 •  Vị trí:

Mô tả công việc

  NHIỆM VỤ
  Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc, Phòng Tổ chức thi công về toàn bộ hoạt động của Ban chỉ huy công trường từ khi thành lập đến khi kết thúc dự án. Bao gồm:
  1. Công tác chuẩn bị thi công
  a. Tiếp nhận quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng công trình, quyết định thành lập ban chỉ huy công trường.
  b. Nghiên cứu hồ sơ kỹ thuật, tài chính của dự án do Phòng Đấu thầu cung cấp.
  c. Tham mưu, đề xuất việc hình thành (nếu có) Ban chỉ huy công trường về: Nhân sự, vật tư, công cụ dụng cụ, thiết bị thi công, nhân công và các vấn đề liên quan khác.
  d. Tham gia tiếp nhận yêu cầu của chủ đầu tư trong cuộc họp Kick Off đầu dự án.
  e. Lập tiến độ tổng thể của dự án trình Phòng Tổ chức thi công bao gồm: tiến độ thi công và tiến độ về nhân lực phục vụ dự án.
  f. Các công việc liên quan khác.
  2. Công tác tổ chức thi công
  2.1 Về hoạt động đối nội
  a. Tiếp nhận, sắp xếp công việc cho các thành viên thuộc Ban chỉ huy công trường; định kỳ đánh giá năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân từ đó có những đề xuất phù hợp về Phòng Hành chính Nhân sự nhằm ổn định chính trị nội bộ.
  b. Tiếp nhận ngân sách dự án do phòng Đấu thầu ban hành theo từng giai đoạn và các yêu cầu riêng của dự án.
  c. Chịu trách nhiệm huy động nguồn nhân lực, thầu phụ đảm bảo số lượng, chất lượng, chi phí đáp ứng tiến độ của dự án.
  d. Tiếp nhận các thầu phụ, tổ đội hoặc nguồn nhân lực khác từ các phòng/ban của công ty giới thiệu.
  e. Đề xuất vật tư, công cụ dụng cụ, thiết bị thi công, dòng tiền theo quy định nội bộ công ty và ngân sách hiện hành của dự án.
  f. Tổ chức triển khai dự án đảm báo an toàn, chất lượng, tiến độ và thương hiệu theo đúng mục tiêu.
  g. Giải trình các hao hụt định mức sử dụng ngân sách từ các Ban giám đốc hoặc phòng/ban có thẩm quyền.
  h. Theo dõi, phân tích tình trạng sử dụng ngân sách từ đó tham mưu cho Ban giám đốc, Phòng Quản lý chi phí các phương án cụ thể nhằm đảm bảo công trình đạt mục tiêu đề ra không giới hạn việc làm thay đổi cơ cấu, chi phí ban đầu ngân sách của dự án.
  k. Báo cáo, giải trình tất cả các vấn đề liên quan đến tiến độ và các mục tiêu khác của dự án theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban giám đốc, Phòng Tổ chức thi công.
  l. Quản lý tài sản, trang thiết bị văn phòng, vật tư, công cụ dụng cụ và thiết bị thi công.
  2.2 Về hoạt động đối ngoại
  Bên A.
  a. Tiếp nhận các yêu cầu của bên A trong quá trình thi công để trình và tham mưu cho Phòng Tổ chức thi công và Ban giám đốc.
  b. Tổ chức nghiệm thu với chủ đầu tư theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
  c. Tổ chức lập hồ sơ và bảo vệ khối lượng thanh toán với chủ đầu tư.
  d. Các hoạt động đối ngoại khác.
  Bên B.
  a. Lựa chọn, đàm phán, ký hợp đồng với các nhà thầu phụ, tổ đội đảm bảo đáp ứng đủ nguồn nhân lực theo tiến độ của dự án.
  b. Kiểm tra, tiếp nhận, lập hồ sơ thanh toán của nhà thầu phụ, tổ đội theo đúng quy định của công ty.
  c. Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại và bảo bệ thương hiệu của công ty trong quan hệ với các nhà thầu phụ, tổ đội.
  3. Công tác xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu
  a. Ổn định chính trị nội bộ, tạo sự gắn kết gây dựng niềm tự hào tới toàn thể nhân viên Ban.
  b. Chịu trách xây dựng, lan tỏa và duy trì thông điệp về thương hiệu tới cơ quan đơn vị địa phương, chủ đầu tư, đối tác, khách hàng, thầu phụ, tổ đội, nhân công.
  c. Phối hợp với Phòng Truyền thông xây dựng kế hoạch truyền thông cho dự án.
  4. Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.
  12-20 triệu VNĐ
 09/10/2022
  15-20 triệu VNĐ
 09/10/2022
  12-20 triệu VNĐ
 09/10/2022
  9-15 triệu VNĐ
 09/10/2022
  7-10 triệu VNĐ
 09/10/2022