Đang xử lý

 Việc làm  /  Hà Nội /  Mỹ thuật /  VIỆC LÀM CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG VÀ GÂY QUỸ tại Hà Nội - Trung Tâm Hành động Vì động Vật Hoang Dã Wildact

VIỆC LÀM CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG VÀ GÂY QUỸ tại Hà Nội - Trung Tâm Hành động Vì động Vật Hoang Dã Wildact

9,000,000 - 13,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: 
  • Chịu trách nhiệm truyền thông, quảng bá về các chương trình và hoạt động bảo tồn của tổ chức đến với cộng đồng người dân và với các đối tượng chính của từng chương trình/hoạt động (vd. Học sinh, sinh viên, người tiêu thụ sản phẩm từ ĐVHD.v.v);
  • Chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động gây quỹ cho các chương trình bảo tồn của tổ chức;
  • Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm cho tổ chức (vd video, tờ rơi, tạp chí, posters và các bài viết, bài đăng trên blog, facebook và twitter);
  • Chịu trách nhiệm ghi lại các hình ảnh, thông tin và cập nhật các thông tin này cho các nhà tài trợ của WildAct, duy trì các mối quan hệ sẵn có và tạo dựng các mối quan hệ mới;
  • Chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển mạng lưới, quan hệ đối tác hiệu quả và cơ hội tài trợ mới;
  • Áp dụng mối quan tâm của bản thân đối với các vấn đề bảo tồn và môi trường để phát triển các ý tưởng, chương trình và tài nguyên mới, phù hợp với sứ mệnh chung của WildAct.
  20-30 triệu VNĐ
 19/04/2024
  9-15 triệu VNĐ
 19/04/2024
  8-15 triệu VNĐ
 19/04/2024
  10 triệu VNĐ
 19/04/2024

GRAPHIC DESIGNER

8-15 triệu VNĐ
25/04/2024
  8-15 triệu VNĐ
 25/04/2024