Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Xuất nhập khẩu có 1203 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1203 ứng viên xin việc lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Nguyễn Khánh Ngọc Minh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội , Thanh Hóa
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 19 giờ trước

Nguyễn Thị Bích Trâm
 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Hoàng Mỹ Ân
 • Kinh nghiệm: 2 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Huỳnh Ngọc Hân
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/08/2018

Nguyễn Thị Hoa Hồng
 • Kinh nghiệm: 1 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/08/2018

Đỗ Thị Từ Vi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/07/2018

Nguyễn Thị Trang Nhung
 • Kinh nghiệm: 9 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/07/2018

Quốc Cường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/07/2018

Bùi Thị Hồng Thắng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/07/2018

Bùi Trung Thiệu

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 24/07/2018