Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hành chính / Thư ký có 12095 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 12095 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Hành chính / Thư ký

Nguyễn Thị Thùy Dung
 • Kinh nghiệm: 7 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 giờ trước

Lý Kim Tuyến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 giờ trước

Nguyễn Hữu Thuần
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 giờ trước

Lê Thị Hoa
 • Kinh nghiệm: 6 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 8,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 8 giờ trước

Phạm Thị Minh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 8 giờ trước

 Mỹ Duyên
 • Kinh nghiệm: 11 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 10 giờ trước

Trần Thị Phương Thảo
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 11 giờ trước

Nguyễn Thị Thanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 11 giờ trước

Nguyễn Trần Quỳnh Như
 • Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 11 giờ trước

Nguyễn thị mỹ nhung
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 13 giờ trước