Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /  Dịch vụ khách hàng có 12,100 hồ sơ được tìm thấy
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Việc Ơi có 12,100 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Dịch vụ khách hàng

Vishal Sanjay Joshi  - Vishal Sanjay Joshi   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Suttida Duangchan  - Suttida Duangchan   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: 34,500,000 VNĐ
 Chat

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Debjit Sarkar  - Debjit Sarkar   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Cao Thị Nhung  - Thông tin cá nhân và trình độ học vấn   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

vikashsharma  - TEAM LEADER JOB   

 • Kinh nghiệm: 2 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Nguyễn Thị Kim Thoa  - Nguyen Thi Kim Thoa   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Phú Yên
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Heba Allah Haytham  - CSR   

 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

   Tôn Thị Hồng Thảo  - Hành chính văn phòng   

 • Kinh nghiệm: 7 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Kathy Bishop  - Retail And Hospitality Customer Service   

 • Kinh nghiệm: 3 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước