Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Dịch vụ khách hàng có 12512 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 12512 ứng viên xin việc lĩnh vực Dịch vụ khách hàng

Lê Thanh Hương
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 14 giờ trước

Vũ Thụy Cẩm Nhung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyen Ngoc Phung
 • Kinh nghiệm: 4 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Đặng Thị Hiền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Nguyễn Hoàng Thùy Hương
 • Kinh nghiệm: 1 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Phan Quốc Nam
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Đinh Nguyễn Phước Bình
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 1,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Lê Thị Phụng
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Phạm Thị Tâm
 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 1 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước