Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bán hàng / Kinh doanh có 20301 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 20301 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Bán hàng / Kinh doanh

Trần Minh Tú
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Mới cập nhật

Phạm Thu Giang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 giờ trước

Nguyễn Thị Kim Ngân
 • Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 giờ trước

Thanh Hà
 • Kinh nghiệm: 2 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Tuyên Quang
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 giờ trước

Nguyễn Thị Như Quỳnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Lai Châu
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 giờ trước

Nguyễn Trọng Ngọc Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 giờ trước

Tranquang đức
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 giờ trước

Lê Trần Phi Trường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 20 giờ trước

Lê Nguyễn Mai Khanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 22 giờ trước

Phan Đông Hoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua