Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính có 3316 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3316 ứng viên xin việc lĩnh vực IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính

Tôn Thành Tài

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 19 giờ trước

Tang Quang Hung
Tang Quang Hung

Tang Quang Hung      Chat

 • Kinh nghiệm: 3 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Hải Dương
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 20 giờ trước

Nguyễn Văn Diệu

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 24 giờ trước

Trần Minh Nhật
 • Kinh nghiệm: 5 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Lâm Chí Trung

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Nguyễn Đức Hậu
 • Kinh nghiệm: 5 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Phạm Tuấn Anh
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Ngô Trần Minh Tân

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Võ Trọng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Loan Thanh Bình
 • Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước