Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính có 3399 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3399 ứng viên xin việc theo lĩnh vực IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính

Nguyễn Đình Cương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 21 giờ trước

Phan Hoàng Thiện
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Le Quoc Hoang
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Phạm Duy Tân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/10/2018

Vũ Hồng Phúc
 • Kinh nghiệm: 2 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/10/2018

Lê Nguyễn Công Hiếu
 • Kinh nghiệm: 9 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/10/2018

Trần Duy Cường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/10/2018

Trần Bạch Thành Long
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/10/2018

Kiên Hoàng Trụ
 • Kinh nghiệm: 8 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Đắk Lắk
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/10/2018

Đoàn Đắc Tùng
 • Kinh nghiệm: 9 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/10/2018