Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính có 3362 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3362 ứng viên xin việc lĩnh vực IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính

Lâm Chí Trung

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 giờ trước

Phạm Thành Trí
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 22 giờ trước

Tang Quang Hung
Tang Quang Hung

Tang Quang Hung      Chat

 • Kinh nghiệm: 3 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Hải Dương
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Hoàng Hữu Giỏi
 • Kinh nghiệm: 8 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 14,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Phạm Đức Hải
 • Kinh nghiệm: 4 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Quảng Bình
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

An Thị Trang Hà
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/08/2018

Nguyễn Trung Bảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/08/2018

Đỗ thế biên
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/08/2018

Huỳnh Lý Gia Thuận
 • Kinh nghiệm: 7 tháng
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/08/2018

Lê Văn Hùng
 • Kinh nghiệm: 10 tháng
 •   Địa điểm: Hưng Yên , Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/08/2018