Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ giong noi de nghe có 1428 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1428 ứng viên xin việc theo từ khóa giong noi de nghe

Bùi Thị Phương Nam
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 500 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 giờ trước

Huỳnh Thị Trang Thư
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 400 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 9 giờ trước

Đỗ quang thắng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 9 giờ trước

Phan Thị Thanh Vân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 10 giờ trước

Trần Thị Minh Nhật
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 17,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Nguyễn Trúc My
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Đặng Thị Minh Thư
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Thân Thị Kiều
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Lê vũ việt trung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua