Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Quản lý chất lượng (QA/QC) có 42 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 42 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Quản lý chất lượng (QA/QC)

Nguyễn Thị Đào
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 19 giờ trước

Trịnh vănThắng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/05/2019

Nguyễn Thị Khánh VI

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2019

Nguyễn Thành Tâm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 14,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2019

nguyễn văn linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 23,000,000 VND

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 06/05/2019

lương thị thanh thanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/05/2019

Nguyễn Thị Hồng Ngà
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/05/2019

Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/04/2019

Nguyễn Xuân Thông
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai , Bình Dương , ...
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/04/2019

Trần thị thu trang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/04/2019