Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Vận chuyển / Giao nhận / Kho có 5412 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 5412 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Vận chuyển / Giao nhận / Kho

Nguyễn Tấn Đặng
 • Kinh nghiệm: 3 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,700 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Đình Tuấn
 • Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội , Bắc Ninh , ...
 •   Lương: 8,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nguyễn Trung Huấn
 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

A
A

A - A     Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 123 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Hồ Trần Trân
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Lê Thị Yến Nhi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/12/2018

Hoàng Hữu Vị
 • Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/12/2018

Trần Quốc Toàn
 • Kinh nghiệm: 4 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/12/2018

Đoàn Thị Trúc Lệ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/12/2018

Vũ Văn Quốc
 • Kinh nghiệm: 14 năm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/12/2018