Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ IT - Phần mềm / Lập Trình có 4123 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4123 ứng viên xin việc theo lĩnh vực IT - Phần mềm / Lập Trình

Đinh Trọng Hòa
 • Kinh nghiệm: 5 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 18,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 23 giờ trước

Nguyễn Hà Chung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

tạ trung tín
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nghiêm Quang Huy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Trần Hữu Khang
 • Kinh nghiệm: 3 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Phạm Trần Vĩnh Thịnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/02/2019

Phí Huyền Trang
 • Kinh nghiệm: 1 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/02/2019

Đào Việt Dũng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/02/2019

Chu Văn Bình

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/02/2019

Huỳnh Văn Hải
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/02/2019