Đang xử lý

Đăng việc làm lên top

 Việc làm  /  Nhà Tuyển Dụng : Quản Lý /  Đăng tin tuyển dụng

Lợi ích của việc đưa lên mục "Tuyển gấp"

  • Giúp công việc của bạn nổi bật hơn
  • Không bị trôi tin đăng
  • Thu hút nhiều ứng viên tiềm năng ứng tuyển vào công việc

Các bước đưa công việc mục "Tuyển gấp"

Bước 01

Tại trang post job, chọn mục :
"Hiển thị Tuyển gấp"

Bước 02

Lựa chọn các mức hiển thị
(1 tuần, 2 tuần, 4 tuần)

Bước 03

Kiểm tra tin đăng của bạn trên trang tìm việc làm, tìm từ khoá theo “lĩnh vực” công việc của bạn

Các gói hiển thị "Tuyển gấp"

1 tuần sử dụng

20 

Chỉ mất 20 công việc của bạn được hiển thị lên đầu trang trong vòng 1 tuần sử dụng

2 tuần sử dụng

30 

Chỉ mất 30 công việc của bạn được hiển thị lên đầu trang trong vòng 2 tuần sử dụng

4 tuần sử dụng

50 

Chỉ mất 50 công việc của bạn được hiển thị lên đầu trang trong vòng 4 tuần sử dụng