Đang xử lý

RealEdit

RealEdit


Trách nhiệm hữu hạn
10 - 19 người
Hà Nội
Đang tuyển 1
RealEdit

RealEdit


Trách nhiệm hữu hạn
10 - 19 người
Hà Nội

Giới thiệu

We are a co-op of highly experienced and passionate professionals with over 20+ years of editing photos focusing on delivering services in the real estate market. Our services and customer success is what drives us and we do this by providing consistent high-quality service and out-of-the-box solutions to meet the expanding needs of our clients.

Thông tin liên hệ

RealEdit Company
Ba Đình, Hà Nội . Xem bản đồ

Chia sẻ công ty này

  RealEdit đang tuyển dụng vị trí:

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

8-20 triệu VNĐ
30/04/2024
  8-20 triệu VNĐ
 30/04/2024

Hình ảnh nhà tuyển dụng

0 (0 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây