<h1 style="display:none"></h1>
GBE Technologies

Nhà tuyển dụng GBE Technologies

Chưa xác thực

TP HCM
Trụ sở
giới thiệu
10 - 19
Quy mô
tuyển dụng
Cá nhân
loại hình
đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng GBE Technologies
 Giới thiệu: 

GBE is a data and artificial intelligence company founded in , mainly designing and executing integrated digital, analytics, and marketing solutions After over eight years and more than projects’ success experiences in markets in Southeast Asia, GBE has entirely built a Smart Solutions Set based on an artificial intelligence platform that brings comprehensive growth solutions for businesses Accordingly, with the possession of an outstanding technology platform, GBE aims to become the department serving the world’s best AI technology solution

 Từ khóa: 

 Kỹ năng: 

 Quyền lợi: 


 Hình ảnh nhà tuyển dụng: 

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Hazel H
Mai Chi Tho
TP HCM
10 - 19
Cá nhân
 GBE Technologies đang tuyển dụng vị trí:
TP HCM
10-15 triệu VNĐ
30/04/2021
Thỏa thuận
Xem tất cả
 đánh giá:

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)