Đang xử lý

Avant

Avant


Công ty đa quốc gia
20 - 99 người
TPHCM
Đang tuyển 1
Avant

Avant


Công ty đa quốc gia
20 - 99 người
TPHCM

Giới thiệu

We are a new company looking for serious minded individuals who are capable of handling tasks for us

Thông tin liên hệ

Fred Andy
03AFcWeA6vfB1Z5_nozRa3wUV7pvpw4wq4MY7gp8ok9h53EgvwMR1pBqoXn8KrWPqt5n9u-cD29Y_y6VgeGABlRH6H5FHU0ieWFo . Xem bản đồ

Chia sẻ công ty này

  Avant đang tuyển dụng vị trí:

  1.0E-6-12 triệu VNĐ
 03/05/2024

Hình ảnh nhà tuyển dụng

0 (0 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây