Viecoi có 8 việc làm Thủy sản / Hải sản

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 7-12tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 7-12tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh

 Công ty: 
 : Thủy sản / Hải sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản thu nhập 4 - 5.5tr/ tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản thu nhập 4 - 5.5tr/ tháng

 Công ty: 
 : Thủy sản / Hải sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2018
 : 31/05/2018
 Lương 4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kỹ Thuật Vùng Nuôi thu nhập cao 3tr5- 5tr/ tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Vùng Nuôi thu nhập cao 3tr5- 5tr/ tháng

 Công ty: 
 : Thủy sản / Hải sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên kinh doanh thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng là việc tại TPHCM

Chuyên viên kinh doanh thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng là việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Thủy sản / Hải sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh - Phát Triển Thị Trường

Nhân Viên Kinh Doanh - Phát Triển Thị Trường

 Công ty: 
 : Thủy sản / Hải sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/12/2017
 : 30/12/2017
 Lương 10,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Công nhân chế biến thực phẩm

Công nhân chế biến thực phẩm

 Công ty: 
 : Thủy sản / Hải sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2016
 : 15/11/2016
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Công Nhân Chế Biến Thực Phẩm

Công Nhân Chế Biến Thực Phẩm

 Công ty: 
 : Thủy sản / Hải sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2016
 : 15/11/2016
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Quality] - Quality Management

[Quality] - Quality Management

 Công ty: 
 : Thủy sản / Hải sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2016
 : 10/09/2016
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất