Viecoi có 24 việc làm Thu mua / Vật tư

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên thu mua

Nhân viên thu mua

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/03/2018
 : 01/03/2018
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT MUA HÀNG THU NHẬP 5-8TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT MUA HÀNG THU NHẬP 5-8TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nam nhân viên thu mua tại công ty Nhật ở Bình Dương

Nam nhân viên thu mua tại công ty Nhật ở Bình Dương

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/02/2018
 : 18/02/2018
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Chuyên viên thu mua biết tiếng Trung làm tại Tây Ninh

Chuyên viên thu mua biết tiếng Trung làm tại Tây Ninh

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/01/2018
 : 14/01/2018
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Trưởng bộ phận thu mua

Trưởng bộ phận thu mua

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 13,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   13,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Purchasing Engineer thu nhập cao 12-16 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Purchasing Engineer thu nhập cao 12-16 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 12,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thu mua

Nhân viên thu mua

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thu mua (nữ) biết tiếng Nhật

Nhân viên thu mua (nữ) biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 350 - 450 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   350 - 450 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN GẤP KẾ HOẠCH CUNG ỨNG LÀM VIỆC TẠI HẬU GIANG HOẶC TP. HCM

TUYỂN GẤP KẾ HOẠCH CUNG ỨNG LÀM VIỆC TẠI HẬU GIANG HOẶC TP. HCM

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/10/2017
 : 17/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên mua hàng vật tư thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại Hà Nội

Nhân viên mua hàng vật tư thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất