Viecoi có 21 việc làm Thu mua / Vật tư

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Trưởng bộ phận thu mua

Trưởng bộ phận thu mua

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 13,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   13,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Purchasing Engineer thu nhập cao 12-16 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Purchasing Engineer thu nhập cao 12-16 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 12,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thu mua

Nhân viên thu mua

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thu mua (nữ) biết tiếng Nhật

Nhân viên thu mua (nữ) biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 350 - 450 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   350 - 450 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên mua hàng thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nôị

Nhân viên mua hàng thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nôị

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/11/2017
 : 10/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN GẤP KẾ HOẠCH CUNG ỨNG LÀM VIỆC TẠI HẬU GIANG HOẶC TP. HCM

TUYỂN GẤP KẾ HOẠCH CUNG ỨNG LÀM VIỆC TẠI HẬU GIANG HOẶC TP. HCM

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/10/2017
 : 17/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên mua hàng vật tư thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại Hà Nội

Nhân viên mua hàng vật tư thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KẾ TOÁN KHO - THU MUA thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng tại Quận 7

KẾ TOÁN KHO - THU MUA thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng tại Quận 7

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thu mua thành thạo tiếng Trung thu nhập 10-15 triệu/ tháng tại Ninh Bình

Nhân viên thu mua thành thạo tiếng Trung thu nhập 10-15 triệu/ tháng tại Ninh Bình

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thu mua thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên thu mua thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất