Viecoi có 16 việc làm Thu mua / Vật tư

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Mua hàng thu nhập 4,5- 7 triệu/ tháng làm việc tại Bắc Ninh

Nhân viên Mua hàng thu nhập 4,5- 7 triệu/ tháng làm việc tại Bắc Ninh

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên mua hàng vật tư thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại Hà Nội

Nhân viên mua hàng vật tư thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KẾ TOÁN KHO - THU MUA thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng tại Quận 7

KẾ TOÁN KHO - THU MUA thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng tại Quận 7

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thu mua thành thạo tiếng Trung thu nhập 10-15 triệu/ tháng tại Ninh Bình

Nhân viên thu mua thành thạo tiếng Trung thu nhập 10-15 triệu/ tháng tại Ninh Bình

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thu mua thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên thu mua thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN THU MUA BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT - BÌNH DƯƠNG

NHÂN VIÊN THU MUA BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT - BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
NHÂN VIÊN THU MUA BIẾT TIẾNG NHẬT - BÌNH DƯƠNG

NHÂN VIÊN THU MUA BIẾT TIẾNG NHẬT - BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN MUA HÀNG - ngành dệt may

NHÂN VIÊN MUA HÀNG - ngành dệt may

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên điều phối thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng, làm việc tại khu vực TPHCM

Nhân viên điều phối thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng, làm việc tại khu vực TPHCM

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kế Hoạch Thu Mua/Vật Tư - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

Nhân Viên Kế Hoạch Thu Mua/Vật Tư - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất