Viecoi có 13 việc làm Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Chăm sóc khách hàng, Telesales thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Chăm sóc khách hàng, Telesales thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/10/2017
 : 25/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tư Vấn Khách Hàng Qua Điện Thoại thu nhập cao, ưu tiên ứng viên nộp sớm

Tư Vấn Khách Hàng Qua Điện Thoại thu nhập cao, ưu tiên ứng viên nộp sớm

 Công ty: 
 : Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/07/2017
 : 27/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Quản lý vùng ASM thu nhập cao 15-18 triệu làm việc tại TPHCM

Quản lý vùng ASM thu nhập cao 15-18 triệu làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 15,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần tuyển và đào tạo số lượng lớn học viên

Cần tuyển và đào tạo số lượng lớn học viên

 Công ty: 
 : Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển CTV bán hàng online tại Tân Bình

Tuyển CTV bán hàng online tại Tân Bình

 Công ty: 
 : Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh bếp công nghiệp

Nhân viên kinh doanh bếp công nghiệp

 Công ty: 
 : Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 4,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Beauty] - Kỹ thuật viên Spa - HAVANA

[Beauty] - Kỹ thuật viên Spa - HAVANA

 Công ty: 
 : Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/08/2016
 : 20/08/2016
 Lương 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh tại mỹ phẩm tóc Colorlife

Nhân viên kinh doanh tại mỹ phẩm tóc Colorlife

 Công ty: 
 : Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2016
 : 31/07/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 NV Spa Massage tại Beauty Han Spa

NV Spa Massage tại Beauty Han Spa

 Công ty: 
 : Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/05/2017
 : 01/05/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV tư vấn mỹ phẩm Tại Tấn Đức

NV tư vấn mỹ phẩm Tại Tấn Đức

 Công ty: 
 : Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất