Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ KATRI  /  Việc làm công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ KATRI (1)
Việc tại nhà:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ KATRI đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hà Nội

Thiết Bị Y Tế Katri đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Thiết Bị Y Tế Katri theo nhiều điều kiện như Sản xuất, Vận hành sản xuất, Công Nhân, Sức Khỏe Tốt, Trách Nhiệm, Không Cần Kinh Nghiệm
Hà Nội
100 - 499 người
Cổ phần
  6-10 triệu VNĐ
 08/12/2022