<h1 style="display:none"></h1>
vinamex

Nhà tuyển dụng vinamex

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 12711
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

Bình Dương
Trụ sở
giới thiệu
10 - 19
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng vinamex

Giới thiệu

Tuyển gấp !!!
3 TPKD có kinh nghiệm trên 1 năm
5 PPKD có kinh nghiệm 6 tháng
30 NVKD chưa có kinh nghiệm được đào tạo.
Mức lương cứng 6.000.000 - 30.000.000
Hoa hồng từ 25.000.000 - 50.000.000
CÓ BẢO Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI....
Gọi : Liên TP

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Nguyễn Lê Ngọc Liên
Lý Thái Tổ, Hoà Phú, TP.TDM,BD
Bình Dương
10 - 19
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 vinamex đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả