Đang xử lý

Thạn phat

Thạn phat


Trách nhiệm hữu hạn
20 - 99 người
TPHCM
Chưa cập nhật
Đang tuyển 0
Thạn phat

Thạn phat


Trách nhiệm hữu hạn
20 - 99 người
TPHCM

Giới thiệu

Can 10 ban lao dong pho thong lam viec tai các cửa hàng khu vuc TPHCM

Thông tin liên hệ

Lê khánh vẫn
Go vap . Xem bản đồ

Công ty liên quan

 0
  • 0 điểm

0 điểm

Xem cách tính điểm

Chia sẻ công ty này

  Thạn phat đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.

Hình ảnh nhà tuyển dụng

0 (0 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây