<h1 style="display:none"></h1>
Phúc Gia 1

Nhà tuyển dụng Phúc Gia 1

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 12673
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

TP HCM
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Cá nhân
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Phúc Gia 1

Giới thiệu

Phúc Gia 1 chuyên "" là công ty "Cá nhân" có quy mô "20 - 99" tại khu vực "TP HCM"
Phúc Gia 1 đang tuyển dụng 0 công việc như ...

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Hồ
hồ chsis minh
TP HCM
20 - 99
Cá nhân

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Phúc Gia 1 đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả