<h1 style="display:none"></h1>
Nhà phân phối hàng tiêu dùng thiết yếu và thực phẩm sạch

Nhà tuyển dụng Nhà phân phối hàng tiêu dùng thiết yếu và thực phẩm sạch

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 14405
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

Đà Nẵng
Trụ sở
giới thiệu
> 10000
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Nhà phân phối hàng tiêu dùng thiết yếu và thực phẩm sạch

Giới thiệu

Nhà phân phối hàng tiêu dùng thiết yếu và thực phẩm sạch chuyên "" là công ty "Cổ phần" có quy mô "> 10000" tại khu vực "Đà Nẵng"
Nhà phân phối hàng tiêu dùng thiết yếu và thực phẩm sạch đang tuyển dụng 0 công việc như ...

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Mai Cúc
Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Đà Nẵng
> 10000
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Nhà phân phối hàng tiêu dùng thiết yếu và thực phẩm sạch đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả