<h1 style="display:none"></h1>
Fujikura Fiber Optics Việt Nam

Nhà tuyển dụng Fujikura Fiber Optics Việt Nam

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13902
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

Bình Dương
Trụ sở
giới thiệu
1000 - 4999
Quy mô
  tuyển dụng
100% vốn nước ngoài
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Fujikura Fiber Optics Việt Nam

Giới thiệu

Fujikura Fiber Optics Việt Nam chuyên "" là công ty "100% vốn nước ngoài" có quy mô "1000 - 4999" tại khu vực "Bình Dương"
Fujikura Fiber Optics Việt Nam đang tuyển dụng 0 công việc như ...

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

HRM
Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Bình Dương
1000 - 4999
100% vốn nước ngoài

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Fujikura Fiber Optics Việt Nam đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả